ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 วิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนฯ
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 

หน้าหลัก

 
 

บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
  นายนิสัย  โสดาจันทร์   “หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้”
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
 วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 426  หมู่ที่  13  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 08-5746-4422 , 08-7945-3368
 อีเมล์  
  นางสุวรรณ  อะโน
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน ุุ6  ถ.นครสวรรค์  ซ.15  ต.ตลาด  อ.เมืองฯ  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 0-4371-3605 , 08-1048-4279
 อีเมล์  
  นางชลธิชา  พานเมือง
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
 วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 157/1  หมู่ที่  2  ถ.โกสุมพิสัย-เชียงยืน  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 08-7637-9789
 อีเมล์  
  นางนฤมล  จัตุชัย
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 43  หมู่ที่  13  ถ.ภูมิพยัคฆ์เขต  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 0-4376-1459
 อีเมล์  
  นางพูลศิลป์  บุญยัสสะ
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 168  ถ.สุนทรพิพิธ  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 0-4376-1021 , 08-6218-6512
 อีเมล์  
  นางสมควร  สิทธิจันทร์เสน
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 119  หมู่ที่  14  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 08-9713-6343
 อีเมล์  
  นางอมร  โยวะผุย
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
 วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 66  หมู่ที่  13  ถ.ภูมิพยัคฆเขต  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 0-4376-1335 , 08-1717-6082
 อีเมล์  
  นายอักษร  ภวภูตานนท์
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 126  หมู่ที่  13  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 08-9421-4236
 อีเมล์  
  นางศศิมนต์  วงศ์คำจันทร์
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 71  หมู่ที่  3  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 0-4376-1266 , 08-7232-4638
 อีเมล์  
  นางมณีวรรณ  แก้วก่ำ
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา ค.บ.บรรณารักษศาสตร์
 ที่อยู่ปัจจุบัน 140  หมู่ที่  11  ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 0-4376-1190 , 08-6861-3837
 อีเมล์  
  นายปิยวัฒน์  จันสุก
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 112  หมู่ที่   2  ต.แก้งแก  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์ 08-9576-7869
 อีเมล์  
 
  นางสิรยา  นามสง่า
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา ศษ.ม.บรรณารักษศาสตร์
 ที่อยู่ปัจจุบัน 73  หมู่ที่   2  ต.แกดำ  อ.แกดำ  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์  
 อีเมล์  
 
  นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)
 วุฒิทางการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 183  หมู่ที่   7  ต.แก้งแก  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์  
 อีเมล์  
 
  นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  (คศ.2)
 วุฒิทางการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 ที่อยู่ปัจจุบัน 94  หมู่ที่  18  ถ.แจ้งสนิท  ต.เขวา  อ.เมืองฯ  จ.มหาสารคาม
 เบอร์โทรศัพท์  
 อีเมล์  
 
 
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล์ติดต่อ : contact(at)kosumwittayasan.ac.th ผู้ดูแลระบบ : ครูยุทธนา จินดามัย yuttana.j(at)kosumwittayasan.ac.th